Filmene «Fuglekassa» og «Det trygge huset» er klar for nedlastning og bruk

Nå er filmene «Fuglekassa» som er en animasjonsfilm med informasjon om krisesenter og «Det trygge huset» som også er en animasjonsfilm hvor barn som har bodd på krisesenter forteller om sine tanker, følelser og erfaringer med å bo på et krisesenter klar til nedlastning og bruk.

Mange tusen barn i Norge blir hvert år offer for vold og overgrep. På grunn av vold i hjemmet bor hvert år mellom 1800 og 2000 barn på landets krisesentre. Det bor 20 -30 barn årlig på Krisesenteret i Salten. Barn tilbringer mellom 1000 og 2000 brukerdøgn på vårt senter hvert år.

Gjennom filmene er målet å gi barn som ankommer krisesenteret en tilpasset forklaring på hvor de er kommet og hva som skal skje.

Filmene kan benyttes av alle som arbeider med barn og familier.

Under fanen «Barn på Krisesenteret» finnes filmene på norsk, engelsk, samisk og arabisk. I tillegg finnes det en veileder som beskriver hvordan filmene kan brukes i tilknytning til barn.  

Det finnes mange typer vold/overgrep:

  • Fysisk - fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.
  • Psykisk - bruk av ord, stemme eller handling (eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker et annet menneske, for eksepmel trusler (direkte/indirekte), kontroll, trakassering, neglisjering, sosial vold, latent vold, symbolsk vold.
  • Seksuell  - voldtekt, andre seksuelle overgrep, seksuell trakassering, å bli presset til seksuelle handlinger.
  • Materiell  - å ødelegge gjenstander, inventar, eiendeler, bygninger o.l.
  • Økonomisk - økonomisk utnyttelse, eller begrensning.
  • Tvangsekteskap - et arrangert ekteskap som blir gjennomført til tross for at minst én av partene er motvillig.
  • Kjønnslemlestelse-  omskjæring av kjønnsorganer.
  • Menneskehandel  -  å utnytte barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av tvang, vold, trusler, forledelse eller ved å utnytte personens sårbare situasjon.