Du er her:

  • Forside
  • Anonymitet og taushetsplikt
articleimage

Anonymitet og taushetsplikt

Brukerne ved krisesentrene har rett til å være anonyme overfor hverandre og senterets medarbeidere. Daglig leder skal imidlertid vite hvem alle er. Krisesenterets ansatte plikter å ivareta brukeres konfidensialitet og rett til personvern, og skal håndtere taushetsplikten profesjonelt.

Forpliktende verdier

Krisesenteret er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte og deres barn - uten krav om timebestilling eller henvisning.

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene forplikter og hjelper krisesenterets ansatte til å være bevisst på holdninger og forståelse i møte med mennesker. Målet er å sikre bedre kvalitet på hjelpen vi yter til den enkelte, samt stadig forbedre denne hjelpen. Overordnet mål er respekt for voldsutsatte menneskers verdighet, og menneskets rett til å ta egne beslutninger.

De etiske retningslinjene er forpliktende ovenfor mennesker som arbeider og er tilknyttet et krisesenter. Alle på krisesenteret er kjent med og følger retningslinjene.

Brukere

Menneskene og deres barn som oppsøker krisesentrene, og som gjør seg nytte av våre tjenester, betegnes som brukere.

Vi er støttende, ivaretaende og gir en verdig omsorg med basis i jevnbyrdighet og likeverd. Vi skal ikke overprøve menneskers valg av løsninger. Mennesket selv er sin viktigste ressurs. Vår lojalitet ligger hos den voldsutsatte og deres barn.

Organisasjon

Krisesenteret i Salten er medlem av paraplyorganisasjonen Krisesentersekretariatet. Sekretariatet har som mål og styrke krisesentrenes arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform der vi sammen ønsker å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold i nære relasjoner. Dette nettverket er partinøytralt og inkluderende samarbeid mot et felles mål.