Du er her:

Barn på Krisesenteret

Krisesenteret i Salten i samarbeid med Redd Barna og Mikrofilm laget to animasjonsfilmer som skal gi nyankomne barn informasjon og forståelse for hva et krisesenter er, hvordan det er å være barn på krisesenter og veien fremover. Se menyen for andre språk.

Filmen kalt "Fuglekassa" gir barna korte og konkrete opplysninger om krisesenteret.

I den andre filmen kalt "Det trygge huset" forteller barn som har bodd på krisesenteret om deres erfaringer, følelser og tanker om å bo på et krisesenter.