Du er her:

Barneverntjenesten

Barnevernets hovedoppdrag er å sike at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Krisesenteret i Salten samarbeider og søker hjelp hos Barnevernet i samråd med bruker.

Tlf.: 75 55 55 40
E-post: barnevernet@bodo.kommune.no