Du er her:

articleimage

Besøksforbud

Reglene om besøksforbud finner du i straffeprosessloven kap 17a.

Besøksforbud kan nedlegges dersom det er grunn til å tro at en person ellers vil

  1. begå en straffbar handling overfor en annen person,
  2. forfølge en annen person, eller
  3. på annet vis krenke en annens fred.

Besøksforbudet kan gå ut på at den forbudet retter seg mot, forbys

  1. å oppholde seg på et bestemt sted, eller
  2. å forfølge, besøke eller på annet vis eller kontakte en annen person.

Besøksforbudet skal gjelde for en bestemt tid, høyst ett år av gangen.

Det er strengere krav for nedleggelse av besøksforbud i eget hjem, og besøksforbud i eget hjem kan vare i høyst tre måneder av gangen.

Påtalemyndigheten skal innen fem dager etter at en beslutning om å ilegge en person besøksforbud er forkynt, bringe beslutningen inn for retten.En beslutning om ikke å ilegge besøksforbud kan bringes inn for retten av den et forbud skal beskytte.

Retten kaller inn den et besøksforbud er rettet mot, og den det skal beskytte til rettsmøte. Hvis man ikke møter opp i rettsmøte, vil retten som regel ta stilling til besøksforbudet med utgangspunkt i sakens dokumenter. Det er vanlig at den besøksforbudet er rettet mot møter i retten.

Brudd på besøksforbud er straffbart, jf straffeloven § 342 første ledd bokstav