Du er her:

articleimage

Diverse definisjoner

Seksuell trakassering: psykisk og fysisk vold, voldtekt, incest, trusler, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, pornografi, prostitusjon, handel med mennesker og drap er ord som beskriver de største kriminelle handlinger som begås mot kvinner og barn i hele verden.

”Barn skal ikke tvinges til samvær hvor de risikerer å bli utsatt for vold og overgrep. Retten til samvær må knyttes til barnets, og ikke foreldrenes behov” (Barneombudet)

Hva er vold?

Mange spør seg selv om de egentlig er utsatt for vold. «Vold er enhver handling rettet mot en annen person som ved at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre som den vil «(Psykolog Per Isdal, Alternativ til vold.)

FYSISK VOLD:

 • Dytting
 • Slag
 • Spark
 • Lugging
 • Biting
 • Klyping
 • Klipping
 • Brenning

PSYKISK VOLD:

 • Bli truet
 • Bli kontrollert
 • Bli innesperret i huset/isolert
 • Få kontakten med familie og venner blir begrenset -sosial vold
 • Bli sjikanert
 • Bli mobbet
 • Neglisjering
 • Trakassering
 • Bli frarøvet søvn

SEKSUELL VOLD

 • Voldtekt - ”Voldtekt er seksuell omgang ved bruk av makt eller trusler.
 • Den seksuelle handlingen trenger ikke å være samleie,og trusselen trenger ikke å gjelde offeret selv, men for eksempel en som står offeret nær.”
 • Det er voldtekt også om overgriperen er ektefelle eller samboer.
 • Seksuell vold omfatter alle typer seksuelle krenkelser.

MATERIELL VOLD

 • Knusing av inventar og personlige eiendeler
 • Økonomisk utnytting

All bruk av vold er forbudt ved lov, og det er like straffbart om det skjer i hjemmet eller på gaten. Mishandling forekommer i alle samfunnslag.

Vi på Krisesenteret kan hjelpe deg å bryte ut av volden!