Du er her:

articleimage

Etikk og verdier

Krisesenteret i Salten er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte mennesker og deres barn uten krav om timebestilling eller henvisning.

Krisesenteret arbeider på samfunns-, gruppe-, og individnivå for alle  menneskers  rett til:

  • Respekt
  • Trygghet og sikkerhet
  • Tankefrihet, ytringsfrihet, religiøs og politisk frihet
  • Privatliv
  • Et liv uten vold og overgrep
  • Beskyttelse under loven
  • Arbeid og helse

Her finner du krisesenterets verdidokument

Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og respekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider på et politisk- og livssynsnøytralt grunnlag. Det vil si at vi respekterer brukerens holdninger og valg av livsstrategier uansett etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning.

Vi møter mennesker på deres premisser, veileder og støtter dem i forhold til de avgjørelser de tar, og sår ikke tvil om den volden de har blitt utsatt for. Vi skal gi hjelp til selvhjelp ved å maksimere brukerens evne til å håndtere egen livssituasjon. Dette forutsetter en botid som er tilpasset individuelle behov.