Du er her:

articleimage

Krisesenterets formål

Krisesenteret i Salten er et trygghetstilbud for mennesker utsatt for vold, overgrep og krenkelser. Vi tilbyr rådgivning, støtte og oppfølging, samt botilbud i en overgangssituasjon.

Kvinner og menn kan ta kontakt med oss på telefon døgnet rundt, samt komme til samtale – hvor målet er å finne ei løsning på en vanskelig livssituasjon, kartlegge trusselbildet og om nødvendig- bidra til iverksetting av sikkerhetstiltak. Krisesenteret orienterer om ulike regler og rettigheter, og formidler kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Krisesenteret i Salten yter hjelp til mennesker som lever i uverdige forhold med noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser. Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging. Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, i reetableringsfasen. Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenterloven:

Fra 01.01.10 er alle kommuner underlagt Lov om kommunale krisesentertilbud. Formålet med denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Kommunen skal sørge for at tilbudet gir brukerne støtte, rettledning og hjelp til å kontakte det øvrige hjelpeapparatet. Tilbudet skal være gratis og døgntilgjengelig, og inneholde både telefontjeneste, dagtilbud og botilbud. Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt.

Krisesenteret i Salten har døgnåpen telefon:

Ring oss på telefon 755 55890  
E-postadresse: krisesenteret@bodo.kommune.no

Vår telefon er betjent av ansatte med kompetanse på voldsproblematikk, - vi kan gi deg råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter. Vi har også god oversikt over andre hjelpeinstanser og kan gi opplysninger om , eller vet hvor man kan henvende seg hvis det viser seg at det man har behov for annen hjelp enn hva vi kan tilby.

Du kan selvsagt være anonym hvis du ønsker det.

Kanskje trenger du for en periode:

  • Råd og veiledning vedrørende din situasjon
  • Et trygt sted å bo
  • Hjelp til å komme i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet
  • Praktisk bistand og hjelp til å etablere deg på nytt
  • Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistand til å finne løsninger, bearbeiding.
  • Vi som jobber her har erfaring med å jobbe med mennesker, og god kjennskap til andre kulturer.
  • Alle på Krisesenteret har taushetsplikt.
  • Alle våre tjenester er gratis

Det øvrige hjelpeapparatet kan også henvise menn til Krisesenteret.