Du er her:

articleimage

Krisesenterets tilbud

Hva kan krisesenteret tilby? Her er en oversikt:

Krisetelefon - 75 55 58 90

Telefonen er åpen hele døgnet for deg som trenger noen å snakke med. Her kan du også motta informasjon om rettigheter, råd og veiledning, samt avtale dagbesøk eller botilbud.

Dagbesøk

Senteret tilbyr samtaler, informasjon, råd og veiledning, samt bistand til kontakt med det øvrige hjelpeapparat og andre viktige aktører i nærmiljøet.

Fri rettshjelp

Krisesenteret kan tilby gratis juridisk "førstehjelp". Mennesker som tar kontakt med krisesenteret, og som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, vil kunne få en "førstekonsultasjon" med en av våre advokater kostnadsfritt. Denne konsultasjonen kan foregå ved krisesenteret, dersom kvinnen ønsker det. Midlene til denne type fri rettshjelp, finansieres av Justisdepartementet.

Botilbud

Mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner, og deres barn under 18 år, kan komme og bo på krisesenteret i en akuttfase. Vi har et eget hus som er innredet som et hvilket som helst hjem. I tillegg har vi en etasje tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse.

De som bor på senteret må i utgangspunktet greie seg selv med tanke på renhold, ivaretakelse av barn, matlaging osv. Vi ser likevel at det i begynnelsen ofte vil være behov for ekstra hjelp, og da vil vi selvfølgelig være behjelpelige.

Oppfølging i reetableringsfasen

Mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner og deres barn som flytter ut av krisesenteret, vil få tilbud om oppfølging i form av samtaler og praktisk bistand i etterkant av oppholdet.

Utadrettet virksomhet

Krisesenteret skal formidle kontakt med det øvrige hjelpeapparatet både i vertskommune og i brukerens hjemkommuner. Krisesenteret samarbeider med andre etater der det er naturlig.

Krisesentret skal drive opplysningsarbeid med hensikt å forebygge og redusere vold og overgrep i samfunnet. Holdningsskapende virksomhet og dokumentasjon av problematikken er et viktige politisk arbeid for Krisesenteret.