Du er her:

Overgrepsmottaket i Salten

Legevakten i Bodø har et eget døgnåpent tilbud for mennesker som har vært utsatt for overgrep. Tjenesten er gratis, og alle på legevakten har taushetsplikt.

Mottaket er et tilbud til alle innbyggere i:

Bodø, Fauske, Sørfold, Røst, Værøy, Beiarn, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Gildeskål og Meløy.

På legevakten vil du bli tatt imot av en sykepleier som vil informere om de tilbudene vi kan gi deg. Du bestemmer selv om du vil ta imot hele tilbudet, eller bare deler av det.

Dersom du ønsker det kan du ta med deg en du føler deg trygg på.

MEDISINSK UNDERSØKELSE:

Du får en medisinsk undersøkelse med tanke på graviditet, HIVsmitte, kjønnssykdommer eller annen skade.

Denne undersøkelsen kan bli foretatt selv om det er en stund siden overgrepet.

Vi kan også formidle videre hjelp dersom du ønsker det.

RETTSMEDISINSK UNDERSØKELSE:

I tilfelle anmeldelse/rettssak er det viktig at det er foretatt en rettsmedisinsk undersøkelse. Helst så snart som mulig etter overgrepet. Ettersom spor og bevis kan bli ødelagt, er det viktig at du ikke skifter klær, dusjer eller vasker deg før undersøkelsen.

RÅDGIVING:

Det er normalt med sterke følelsesmessige reaksjoner etter overgrep. Erfaring viser at det er viktig å ta imot profesjonelle rådgiving når man har vært utsatt for vold, voldtekt eller andre overgrep. Rådgiving gjelder også dine nærmeste, dersom du ønsker det. Vi kan være behjelpelig med henvisning.