Du er her:

Familievoldskoordinator

Ordningen med familievoldskoordinatorer er hjørnesteinen i politiets arbeid med vold i nære relasjoner.

Koordinatoren legger til rette for at den som har blitt utsatt for vold, og foreldrene eller andre pårørende, blir møtt med forståelse, kunnskap og innsikt fra politiet – både menneskelig og politifaglig.
 
Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Vold i nære relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar.

Vold i nære relasjoner omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer. Det omfatter også barn som er vitne til vold i familien. Straffbar kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også vold i nær relasjon.

Politiets arbeid mot familievold har høy prioritet. Det er egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep alle politidistrikter, og politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet.

Politiet bryr seg. Ta kontakt!
Salten politidistrikt telefon 02800