sámegielversuvdna

Sálttu heahteguovddáš lea ovttas Redd Barna organisašuvnnain ja Mikrofilmmain ráhkadan guokte animašunfilmma mat leat heivehuvvon mánáide geat leat heahteguovddážis.

"Loddekássa" lea oanehis diehtojuohkin filmmaš mas muitaluvvo mii heahteguovddáš lea.

Filmmas "Dorvoviessu" muitalit mánát iežaset jurdagiid ja vásáhusaidbirra, maŋŋel go sii leat orron heahteguovddážis.