Du er her:

Voldsofferstatning

Har du lidd personskade etter en straffbar handling? Er du blitt overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep, eller på en annen måte utsatt for en straffbar handling og har lidd personskade som følge av dette, kan du ha rett til erstatning fra staten.

Dersom voldsofferet dør som følge av den straffbare handlingen kan de etterlatte få erstatning.

Barn som har opplevd vold mot en nærstående person etter 1. januar 2008, og dette er egnet til å skade barnets trygghet og tillit, kan også ha rett til erstatning. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar handling som nevnt. Det må kunne sannsynliggjøres årsakssammenheng mellom den straffbare handlingen, og skaden det søkes erstatning for.

Ta kontakt med Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.